ออมทรัพย์ 20/14

ออมทรัพย์ 20 14

ออมทรัพย์ 20/14(สามารถนำเบี้ยประกันชีวิตไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ ตามประกาศกรรมสรรพากร)

คุ้มค่าสำหรับคุณมากที่สุด
(จ่ายปันผลพิเศษ)

ออมเพื่ออนาคต คุ้มครองอย่างมั่นใจ แล้วคุณจะรู้ว่าการออมคุ้มค่ากับคุณ

สร้างความมั่งคงให้ชีวิต สร้างหลักประกันชีวิตให้กับครอบครัว และยังสะสมเงินออมของครอบครัวให้เข้มแข็งขึ้น ให้แบบประกันออมทรัพย์ 20/14ทำหน้าที่ดูแลคุณ? โดยชำระเบี้ยประกันภัยในระยะสั้น แต่ได้รับความคุ้มครองระยะยาวเต็ม 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยตลอดสัญญา เพื่อความคุ้มค่าการออมในอนาคตสำหรับคุณ

เงื่อนไขของแบบประกันภัย

อายุที่รับประกันภัย 1 -65 ปี
จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 120,000 บาท
ระยะเวลาเอาประกันภัย 20 ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 14 ปี

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง ที่คุณจะได้รับ

  1. ครบสัญญารับเงินครบสัญญา 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  2. ให้เพิ่ม เงินปันผลปีสุดท้าย 10-15%
  3. กรณีเสียชีวิตในระหว่างสัญญา 20 ปี รับผลประโยชน์ชดเชย100%ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  4. เบี้ยประกันชีวิตของแบบประกันภัยนี้สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดี กรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30ธ.ค. 51

 

เงินปันผลตามกรมธรรม์ประกันภัย

บริษัทฯ จะพิจารณากำหนดเงินปันผลซึ่งเป็นส่วนแบ่งจากการจัดสรรของบริษัทฯ ตามอัตราที่บริษัทฯจะประกาศให้ทราบเป็นครั้งคราว

สนใจขอรายละเอียดเพิ่มเติม

ณัฏฐ์ ศุภณัฐกุลนันท์FChFP,ChLP

ผู้จัดการภาค MTLP88 / MDRT2016-2022

โทร:098-9699742

line :https://line.me/ti/p/QtyUbqPEJK

 

 

 

 

 

 

ชื่อ-นามสกุล:
ชื่อเล่น:
จังหวัด:
โทรศัพท์:
อีเมล์:
ข้อความ: