เมืองไทย ทวีทรัพย์ พลัส 15/7

เมืองไทย ทวีทรัพย์ พลัส 15/7

เมืองไทย ทวีทรัพย์ พลัส 15/7 (สามารถนำเบี้ยประกันชีวิตไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ ตามประกาศกรรมสรรพากร)

เพื่อความมั่นคงในวันข้างหน้าของตัวคุณและคนที่คุณรัก
(จ่ายปันผลพิเศษ)

เริ่มต้นวางแผนชีวิตที่ดีในวันนี้ เพราะอนาคตเป็นสิ่งที่คุณกำหนดเองได้ เพื่อความมั่นคงในวันข้างหน้าของตัวคุณและคนที่คุณรัก

เมืองไทยทวีทรัพย์ 15/7 พลัส

เป็นแบบประกันภัยที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวทั้งความคุ้มครองชีวิตที่เพิ่มสูงขึ้นและผลประโยชน์เมื่อครบอายุสัญญาอันคุ้มค่า ด้วยระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยที่สั้น ช่วยให้คุณอุ่นใจได้ไม่ว่าอนาคตข้างหน้าจะเป็นอย่างไร ด้วยมูลค่าของเงินออมและความคุ้มครองที่เพิ่มค่า

คุ้มครอง คุ้มค่า

เมืองไทยทวีทรัพย์ 15/7 พลัส มอบวงเงินความคุ้มครองเริ่มต้นที่ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา และความคุ้มครองเพิ่มขึ้นตามปีกรมธรรม์ที่กำหนดจนครบสัญญาให้ความคุ้มครองสูงสุดถึง 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา

เงินตราเพิ่มพูน

เมืองไทยทวีทรัพย์ 15/7 พลัส มอบเงินจ่ายคืนระหว่างสัญญา ทุก 2 ปี ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรรม์ที่ 2 ถึงสิ้นปีกรมธรรม์ที่ 14 รวม 51% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญาและรับเงินครบสัญญาเมื่อครบสัญญา 185% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา รวมรับผลประโยชน์ตลอดสัญญา 236% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 1. รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 1 – 70 ปี
 2. ระยะเวลาเอาประกันภัย 15 ปี , ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 7 ปี
 3. จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท
 4. สามารถเลือกชำระเบี้ยประภัยแบบรายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน และ รายเดือน (จำนวนเงินเอาประกันภัยต่ำกว่า 150,000 บาท รับเฉพาะรายปี)
 5. สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรมได้ โดยเป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ

จุดเด่นของแบบประกันภัย

 1. ชำระเบี้ยประกันภัย 7 ปี , ระยะเวลาเอาประกันภัย 15 ปี
 2. รับผลประโยชน์รวมสูงสุด 236% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา ดังนี้
  2.1 เงินจ่ายคืนระหว่างสัญญา ณ สิ้นปีกรมธรรม์ทุก 2 ปี เริ่มตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2 รวม 51%
  ( ปีกรมธรรม์ที่ 2 , 4 , 6 ปีละ 6% , ปีกรมธรรม์ที่ 8 , 10 , 12 ปีละ 7% , ปีกรมธรรม์ที่ 14 เท่ากับ 12% )
  2.2 เงินครบสัญญา ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 15 = 185%
 3. ความคุ้มครองชีวิตเพิ่มสูงขึ้นตามช่วงปีกรมธรรม์ ดังนี้
  ปีกรมธรรม์ที่ 1-3 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา
  ปีกรมธรรม์ที่ 4 120% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา
  ปีกรมธรรม์ที่ 5 140% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา
  ปีกรมธรรม์ที่ 6 160% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา
  ปีกรมธรรม์ที่ 7-10 180% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา
  ปีกรมธรรม์ที่ 11-15 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา
 4. เบี้ยประกันชีวิตของแบบประกันภัยนี้สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 51

กราฟ :

เมืองไทย ทวีทรัพย์ พลัส 15/7

เงินปันผลตามกรมธรรม์ประกันภัย

หากผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนถึงวันครบกำหนดสัญญา บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลพิเศษ (ถ้ามี)

สนใจขอรายละเอียด เพิ่มเติม สามารถติดต่อ คุณณัฐญา (ผู้จัดการสำนักงานใหญ่ เมืองไทยประกันชีวิต) ได้ที่

1)?? โทร 099-664 5363

หรือ? nattoagain

2) กรอกรายละเอียดแบบ ฟอร์มด้านล่างนี้ โดยใน ช่อง ?ข้อความ? กรุณา ระบุ ?จำนวนเงิน ทุึนประกัน? ที่คุณต้องการ? แล้วทางทีมงานของเราจะติดต่อกลับไปภายใน 24 ชม ค่ะ

ชื่อ-นามสกุล:
ชื่อเล่น:
จังหวัด:
โทรศัพท์:
อีเมล์:
ข้อความ:
?