เมืองไทย ธนทวี 15/10

เมืองไทย ธนทวี 15/10

เมืองไทย ธนทวี 15/10 (สามารถนำเบี้ยประกันชีวิตไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ ตามประกาศกรรมสรรพากร)

แผนการประกันชีวิตที่สร้างหลักประกันอันมั่นคงให้กับคุณและครอบครัว

แผนการประกันชีวิตที่สร้างหลักประกันอันมั่นคงให้กับคุณและครอบครัว โดยให้ความคุ้มครองและผลประโยชน์ด้านการออมทรัพย์อย่างคุ้มค่า ให้ทุกความปรารถนาในชีวิตคุณและครอบครัวเป็นจริงได้

สร้างรอยยิ้มได้ง่ายๆ ด้วยแบบประกันที่สร้างความอุ่นใจให้กับคุณและคนที่คุณรัก

 1. ชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี ด้วยระยะเวลาเอาประกันภัย 15 ปี
 2. รับเงินจ่ายคืน ณ สิ้นปีกรมธรรม์ ตลอดสัญญา ดังนี้
  • สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 3,5,7 รับครั้งละ 5% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา
  • สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 9,11,13 รับครั้งละ 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา
 3. ครบสัญญา ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 15 รับ 265% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา
  รวมรับผลประโยชน์ตลอดสัญญา 310% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา
 4. รับความคุ้มครองชีวิตเพิ่มขึ้นทุกปีกรมธรรม์ ปีละ 20% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 2 เป็นต้นไป จนสูงสุดที่ 280% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 10-15

จุดเด่นของแบบประกันภัย เมืองไทย ธนทวี 15/10

 1. แบบประกันชีวิตที่เน้นทั้งการออมทรัพย์ และความคุ้มครองชีวิตที่คุ้มค่าควบคู่กันไป
 2. เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินระยะปานกลาง และได้รับความคุ้มครองระยะปานกลาง
 3. รักษาสภาพคล่องทางการเงินระหว่างการออม ด้วยผลประโยชน์ระหว่างสัญญา
 4. เบี้ยประกันชีวิตของแบบประกันภัยนี้ สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 51

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 • อายุที่รับประกันภัย 1 ? 70 ปี
 • ระยะเวลาเอาประกันภัย 15 ปี ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัย ขั้นต่ำ 150,000 บาท
 • สามารถเลือกชำระเบี้ยประกันภัยแบบรายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน และ รายเดือน
 • สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ได้ โดยเป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ
 • เงื่อนไขการตรวจสุขภาพ เป็นไปตามระเบียบการพิจารณารับประกันของบริษัทฯ

เมืองไทย ธนทวี 15/10

ติดต่อ ณัฏฐ์ ศุภณัฐกุลนันท์
ผู้จัดการสาขาฝ่ายขาย สำนักงานใหญ่
(คุณวุฒิ MDRT2016 -2022)
ผู้แนะนำการลงทุน IP licence
โทร 098 9699742
line : nattoagain

 

ชื่อ-นามสกุล:

ชื่อเล่น:
จังหวัด:
โทรศัพท์:
อีเมล์:
ข้อความ: