เมืองไทย ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล Happy Mom P.A.

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล Happy Mom P.A.

การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล Happy Mom P.A.

“สื่อแสดงความรักและห่วงใยให้แม่”

เงื่อนไขความคุ้มครอง และผลประโยชน์ที่ได้รับ

  • คุ้มครองอุบัติเหตุ 24 ชั่วโมง ทั่วโลก
  • ระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 1 ปี
  • รับสิทธิพิเศษจากบัตร EASY P.A. Credit
  • อัตราเบี้ยประกันภัยเดียวกันหมดทุกกลุ่มอาชีพ
  • รับประกันภัยเฉพาะสุภาพสตรี ที่อายุระหว่าง 20 ปี ถึง 60 ปี
ความคุ้มครองกรณีผู้เอาประกันภัย แผน 1 แผน 2 แผน 3
ประสบอุบัติเหตุ
เสียชีวิต,ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง สูญเสียอวัยวะ และอื่นๆ*สูงสุดไม่เกิน 200,000 300,000 500,000
ฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกายสุงสุดไม่เกิน 200,000 300,000 500,000
เสียชีวิต ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง สูญเสียอวัยวะและอื่น ๆ* 100,000 150,000 250,000
จากอุบัติเหตุการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์สุงสุดไม่เกิน
เงินค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งสุงสุดไม่เกิน 40,000 60,000 100,000
เบี้ยประกันภัยต่อปี 1,400 1,850 2,800

* ผลประโยชน์การสูญเสียอวัยวะ และอื่น ๆ ซึ่งได้แก่ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง เป็นไปตามอัตราส่วนที่ระบุในกรมธรรม์

สิทธิพิเศษ … สำหรับผู้ถือบัตร Easy P.A. Credit

สิทธิพิเศษ สำหรับผู้ทำประกันภัย แบบประกันภัย P.A. Happy Mom ท่านจะได้รับบัตร Easy P.A. Credit เพื่อใช้แสดงตนในการเข้ารับการรักษาพยาบาลในกรณีประสบอุบัติเหตุต่อโรง พยาบาลที่อยู่ในโครงการ โดยไม่ต้องสำรองค่าใช้จ่ายล่วงหน้า ตามจำนวนวงเงินค่ารักษาพยาบาลที่ท่านเลือกในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่สะดวก เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่อยู่ในโครงการ ผู้เอาประกันภัยสามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอื่นๆ ได้ โดยสำรองค่าใช้จ่ายและนำใบรับรองแพทย์ พร้อมใบเสร็จตัวจริงมาเบิกได้ที่บริษัทฯ
* หมายเหตุ ต้องนำบัตรประชาชน หรือบัตรที่ออกให้โดยราชการ (บัตรที่มีรูปติด) ใช้ร่วมกับบัตร Easy P.A. Credit ทุกครั้ง

สนใจทำประกัน หรือ ขอรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อ คุณณัฐญา (ผู้จัดการสำนักงานใหญ่ เมืองไทยประกันชีวิต) ได้ที่

1) โทร 086-378-7974, 085-244-8387 หรือ

2) กรอกรายละเอียดแบบ ฟอร์มด้านล่างนี้ กรุณา ระบุ ?ชื่ีอ เพศ อายุ และ เบอร์ติดต่อกลับ? แล้วทางทีมงานของเราจะติดต่อกลับไปภายใน 24 ชม ค่ะ

ชื่อ-นามสกุล:
ชื่อเล่น:
จังหวัด:
โทรศัพท์:
อีเมล์:
ข้อความ: