เมืองไทย ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล P.A. Family

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล P.A. Family

การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ( แบบครอบครัว ) P.A. Family

หนึ่งกรมธรรม์คุ้มครองทั้งครอบครัว One Family One Policy

P.A. Family ความอิสระในการเลือกสรรความคุ้มครอง

 • ให้อิสระในการซื้อสูงสุดได้ถึง 7 คนต่อกรมธรรม์
 • สมาชิกในครอบครัว ได้รับส่วนลด 10%
 • สมาชิกในครอบครัวสามารถเลือกซื้อแผนความคุ้มครองได้สูงสุดเท่าผู้ถือกรมธรรม์หลัก

เงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัย

 • อายุที่รับประกันภัย
  • ผู้ขอเอาประกันภัยและคู่สมรส 16-75 ปี
  • บุตร 1-25 ปี
  • บิดา-มารดา,พี่น้อง (นามสกุลเดียวกัน) ไม่เกิน 75 ปี
 • อาณาเขตความคุ้มครอง : ตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก
 • ระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 1 ปี
 • สมาชิกทุกคนจะได้รับบัตรประจำตัวผู้เอาประกันภัย
 • เฉพาะกลุ่มชั้นอาชีพ1 และ 2 เท่านั้น
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

แผนความคุ้มครอง ลูกค้าสามารถเลือกแผนความคุ้มครองเนื่องมาจากอุบัติเหตุได้ 7 แผน ดังนี้

ความคุ้มครอง แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5** แผน 6** แผน 7**
เสียชีวิต, สูญเสียอวัยวะ และอื่น ๆ* สูงสุดไม่เกิน 100,000 200,000 300,000 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 100,000 200,000 300,000 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000
ฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย?? สูงสุดไม่เกิน 100,000 200,000 300,000 500,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
เสียชีวิต, ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
สูญเสียอวัยวะ และอื่น ๆ* จากอุบัติเหตุขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ สูงสุดไม่เกิน
50,000 100,000 150,000 250,000 500,000 500,000 500,000
เงินค่ารักษาพยาบาล สูงสุดไม่เกิน 10,000 20,000 30,000 50,000 100,000 100,000 100,000
อายุ เบี้ยประกันภัยรายปีสำหรับ ผู้ถือกรมธรรม์
16 ? 60 ปี 700 999 1,399 2,199 4,199 5,200 7,000
61 ? 65 ปี 800 1,299 1,699 2,699 4,699
66 ? 70 ปี 900 1,499 2,199 3,199 5,999
71 ? 75 ปี 1,500 1,999 2,799 4,199 7,999
อายุ เบี้ยประกันภัยรายปีสำหรับ สมาชิกในครอบครัวของผู้ถือกรมธรรม์
1 เดือน ? 15 ปี 630 899 1,259 1,979
16 ? 60 ปี 630 899 1,259 1,979 3,779 4,680 6,300
61 ? 65 ปี 720 1,169 1,529 2,429 4,229
66 ? 70 ปี 810 1,349 1,979 2,879 5,399
71 ? 75 ปี 1,350 1,799 2,519 3,779 7,199

* ผลประโยชน์การสูญเสียอวัยวะ และอื่น ๆ ซึ่งได้แก่ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง เป็นไปตามอัตราส่วนที่ระบุในกรมธรรม์

สนใจทำประกัน หรือขอรายละเอียด เพิ่มเติม สามารถติดต่อ คุณณัฏฐ์ (ผู้จัดการสำนักงานใหญ่ เมืองไทยประกันชีวิต) ได้ที่

1) โทร 098 969 9742

 

line : @muangthaisaving

2) กรอกรายละเอียดแบบ ฟอร์มด้านล่างนี้ กรุณา ระบุ ?ชื่ีอ เพศ อายุ และ เบอร์ติดต่อกลับ? แล้วทางทีมงานของเราจะติดต่อกลับไปภายใน 24 ชม ค่ะ

ชื่อ-นามสกุล:
ชื่อเล่น:
จังหวัด:
โทรศัพท์:
อีเมล์:
ข้อความ: