เมืองไทยสุขใจ วัยเก๋า

เรายิ้มได้… ลูกหลานก็ยิ้มได้

  • ยิ้ม… กับเบี้ยประกันภัยแบบสบาย ๆ
  • ยิ้ม… กับคุ้มครองการเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุสาธารณะ สูงถึง 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • สบายใจ… กับการรับประกันภัยถึงอายุ 75 ปี คุ้มครองถึงอายุ 90 ปี
  • สบายใจ… กับการรับประกันภัยแบบไม่ตรวจสุขภาพ และไม่มีคำถามสุขภาพ

เงื่อนไขการรับประกันภัย

แบบประกันภัย เมืองไทยสบายใจ 90/90

  1. ระยะเวลาเอาประกันภัย ครบอายุ 90 ปี
  2. ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย ครบอายุ 90 ปี
  3. อายุของผู้เอาประกันภัย : 50 – 75 ปี
  4. ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมอื่น ๆ แนบท้ายกรมธรรม์ได้
  5. ไม่มีการตรวจสุขภาพ
  6. ผู้เอาประกันภัย สามารถซื้อโครงการเมืองไทย สูงวัย ยิ้ม ยิ้ม ได้มากกว่า 1 สัญญา โดยจำนวนเงินเอาประกันภัย รวมสูงสุดของแบบประกันภัย เมืองไทยสบายใจ 90/90 ไม่เกิน 200,000 บาทต่อผู้เอาประกันภัยแต่ละคน

แผนความคุ้มครอง (จำนวนเงินเอาประกันภัย)

 

สนใจขอรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อ คุณณัฐญา (ผู้จัดการ เมืองไทยประกันชีวิต) ได้ที่

1)?? โทร 099-664 5363

หรือ? nattoagain

2) กรอกรายละเอียดแบบฟอร์มด้านล่างนี้ โดยในช่อง “ข้อความ” กรุณาระบุ อายุ และเพศของผู้ทำประกัน แล้วทางทีมงานของเราจะติดต่อกลับไปภายใน 24 ชม ค่ะ

ชื่อ-นามสกุล:

ชื่อเล่น:
จังหวัด:
โทรศัพท์:
อีเมล์:
ข้อความ: