รีไทร์เมนท์ พลัส 60

ก่อนเกษียนก็สุขใจ หลังเกษียนก็สุขสบาย

 

แบบประกันภัยเมืองไทย รีไทร์เมนท์ พลัส 60

Retirement Plus 60

จุดเด่น

ก่อนเกษียณ

รับเงินคืนก่อนเกษียณรวมสูงสุด12%*

หลังเกษียณ

รับเงินจ่ายคืนสูงสุดถึง ปีละ40%*

รับเงินครบกำหนดสัญญา100%*

รวมผลประโยชน์ตลอดสัญญาสูงสุดถึง937%* (ขึ้นอยู่กับอายุที่เริ่มต้นทำประกันภัย)

รับความคุ้มครองชีวิตยาวนาน คนครบอายุ?90 ปีสูงสุดถึง 400%*

ทำได้ตั้งแต่อายุ20-50 ปี

เงื่อนไขการรับประกันภัย

  • ระยะเวลาเอาประกันภัย : ครบอายุ 90 ปี
  • ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย : ครบอายุ 59 ปี
  • อายุที่รับประกันภัย : 20- 50 ปี
  • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ : 150,000 บาท
  • วิธีการชำระเบี้ยประกันภัย : รายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน และ รายเดือน
  • การซื้อสัญญาเพิ่มเติม : สามารถซื้อได้ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯกำหนด
  • การตรวจสุขภาพ : เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯกำหนด

สนใจ ทำประกันสุขภาพ หรือ ขอรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อ

ติดต่อ ณัฏฐ์ ศุภณัฐกุลนันท์ , FChFP ,ChLP
ผู้จัดการภาค สำนักงานใหญ่
(คุณวุฒิ MDRT2016 -2022)
ผู้แนะนำการลงทุน IP licence
โทร 098 9699742
line : nattoagain

 

 

 

 

 

ชื่อ-นามสกุล:
ชื่อเล่น:
จังหวัด:
โทรศัพท์:
อีเมล์:
ข้อความ: