เมืองไทยบำนาญ เอ 85/1

เมืองไทยบำนาญ เอ 85/1 (บำนาญ)

เมืองไทยบำนาญ เอ 85/1 (บำนาญ)?? (สามารถนำเบี้ยประกันชีวิตไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ ตามประกาศกรรมสรรพากร)

สุขกาย สบายใจ เกษียณสบายไร้กังวล

จุดเด่นของแบบประกันภัย

– ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
– ได้รับเงินบำนาญ 12% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา ทุกวันครบรอบปีกรมธรรม์ ไปจนครบอายุ 85 ปี ช่วยวางแผนการเกษียณสำหรับผู้เกษียณอายุที่มีเงินก้อน และต้องการจัดสรรเงินเพื่อใช้จ่ายในยามเกษียณอย่างเป็นระบบ
– ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว มิต้องกังวลกับภาระในการชำระเบี้ยประกันภัยในอนาคต
– เบี้ยประกันชีวิตของแบบประกันภัยนี้สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 51

เงื่อนไขการรับประกันภัย

– ระยะเวลาเอาประกันภัย ถึงครบอายุ 85 ปี
– ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย ครั้งเดียว
– อายุที่รับประกันภัย 55 ? 65 ปี
มีให้เลือก 5 แผนความคุ้มครอง
แผนจำนวนเงินเอาประกันภัย
1.????????? 100,000 บาท
2.????????? 200,000 บาท
3.????????? 300,000 บาท
4.????????? 500,000 บาท
5.????????? 1,000,000 บาท

เมืองไทยบำนาญ เอ 85/1 (บำนาญ)

เงินปันผลตามกรมธรรม์ประกันภัย

เมื่อกรมธรรม์ประกันภัยถึงวันครบรอบปีกรมธรรม์ บริษัทฯ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้กับผู้เอาประกันภัยจำนวนหนึ่ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่ผลประกอบการของบริษัทฯ หรือดุลยพินิจของบริษัทฯ

รายละเอียดผลประโยชน์และความคุ้มครอง

กรณีผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่

บริษัทจะจ่ายเงินบำนาญให้ในอัตรา 12 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา ทุกวันครบรอบปีกรมธรรม์ ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 เป็นต้นไป แต่ไม่เกินวันที่ครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยครบอายุ 85 ปี
เมื่อกรมธรรม์ประกันภัยถึงวันครบรอบปีกรมธรรม์ บริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้กับผู้เอาประกันภัยจำนวนหนึ่ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทหรือดุลยพินิจของบริษัท

สนใจขอรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อ คุณณัฐญา (ผู้จัดการ เมืองไทยประกันชีวิต) ได้ที่

1) โทร 086-378-7974, 085-244-8387 หรือ

2) กรอกรายละเอียดแบบฟอร์มด้านล่างนี้ โดยใน ช่อง ?ข้อความ? กรุณา ระบุ “แผนจำนวนเงินเอาประกันภัย ที่คุณต้องการ? แล้วทางทีมงานของเราจะติดต่อกลับไปภายใน 24 ชม ค่ะ

ชื่อ-นามสกุล:
ชื่อเล่น:
จังหวัด:
โทรศัพท์:
อีเมล์:
ข้อความ: