เมืองไทย ธนพันธุ์ 20/8

เมืองไทย ธนพันธุ์ 20/8

เมืองไทย ธนพันธุ์ 20/8?? (สามารถนำเบี้ยประกันชีวิตไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ ตามประกาศกรรมสรรพากร)

ให้คุณสบายอย่างเสือนอนกิน กับดอกผลที่คุณเอื้อมถึง
(จ่ายปันผลพิเศษ)

ให้คุณสบายอย่างเสือนอนกิน กับผลประโยชน์ที่คุณเอื้อมถึงกับแบบประกันภัย “เมืองไทยธนพันธุ์” ที่ให้ความคุ้มครองอย่างคุ้มค่า สร้างหลักประกันผสมผสานความมั่นคงกับผลตอบแทนที่งอกเงยให้คุณ และครอบครัวเติมเต็มกับชีวิตอย่างสมบรูณ์แบบ

ตอบแทนคุ้มค่า 193% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา

เมืองไทยธนพันธุ์ ให้ผลตอบแทนด้านการเงินด้วยเงินจ่ายคืนระหว่างสัญญา ทุกรอบ 2 ปี ของกรมธรรม์ และรับเงินครบสัญญา 130% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 20 รวมรับผลประโยชน์ตลอดสัญญาสูงถึง 193% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา

คุ้มครองสูงสุด 155% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา

เมืองไทยธนพันธุ์ ให้ความคุ้มครองชีวิตตั้งแต่ 100 ? 155% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา โดยความคุ้มครองจะเพิ่มขึ้นระหว่างระยะเวลาสัญญา ตามแต่ละช่วงปีกรมธรรม์ที่กำหนด

ชำระเบี้ยประกันภัย 8 ปี คุ้มครอง 20 ปี

เมืองไทยธนพันธุ์ มีระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 8 ปี ให้ระยะเวลาเอาประกันภัย 20 ปี

อายุที่รับประกันภัย

1 -65 ปี

จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ

100,000 บาท

หมายเหตุ : เบี้ยประกันชีวิตของแบบประกันภัยนี้ สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคล

เมืองไทย ธนพันธุ์ 20/8

เงินปันผลตามกรมธรรม์ประกันภัย

หากผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนถึงวันครบกำหนดสัญญา บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลพิเศษ

สนใจขอรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อ คุณณัฐญา (ผู้จัดการสำนักงานใหญ่ เมืองไทยประกันชีวิต) ได้ที่

1)? โทร 099-664 5363

Line : nattoagain

2) กรอกรายละเอียดแบบ ฟอร์มด้านล่างนี้ โดยใน ช่อง ?ข้อความ? กรุณา ระบุ ?จำนวนเงินทุึนประกัน? ที่คุณต้องการ? แล้วทางทีมงานของเราจะติดต่อกลับไปภายใน 24 ชม ค่ะ

ชื่อ-นามสกุล:
ชื่อเล่น:
จังหวัด:
โทรศัพท์:
อีเมล์:
ข้อความ:
?