เมืองไทย สมาร์ท รีไทร์เมน พลัส

Contact Us
เมืองไทย สมาร์ท รีไทร์เมน พลัส

เมืองไทย สมาร์ท รีไทร์เมน พลัส? (สามารถนำเบี้ยประกันไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ ตามประกาศกรรมสรรพากร)

เพิ่มหลักประกันในชีวิต สร้างความมั่นคงให้ครอบครัว

อีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคุณ การเตรียมพร้อมก่อนเกษียณ เพิ่มหลักประกันในชีวิต สร้างความมั่นคงให้ครอบครัว คุณคงปฏิเสธไม่ได้ว่าคุณก็เคยคิดว่าชีวิตหลังวัยเกษียณของคุณอยากให้เป็นแบบไหน เรามีคำตอบให้?.กับแบบประกันภัย เมืองไทย สมาร์ท รีไทร์เมนท์ พลัส
เมืองไทย สมาร์ท รีไทร์เมนท์ พลัส มอบวงเงินคุ้มครองเริ่มต้นที่ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา และความคุ้มครองเพิ่มขึ้นตามปีกรมธรรม์ที่กำหนดจนครบสัญญาให้ความคุ้มครองสูงสุดถึง 255% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง

? เงินจ่ายคืนระหว่างสัญญา ปีละ 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 5 , 10 , 15 , 20
? หยุดชำระเบี้ยประกันภัย ในปีกรมธรรม์ที่ 25 และได้รับเงินจ่ายคืน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณวันเริ่มสัญญา ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 25
? เงินจ่ายคืนปีละ 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 26 ถึง ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 39
? ได้รับเงินครบสัญญา จำนวน 50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 40
? ความคุ้มครองชีวิตเพิ่มขึ้นตามช่วงปีกรมธรรม์ ปีกรมธรรม์ที่ 1-9 เท่ากับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา ปีกรมธรรม์ที่ 10-17 เท่ากับ 170% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา ปีกรมธรรม์ที่ 18-37 เท่ากับ 250% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา ปีกรมธรรม์ที่ 38-40เท่ากับ 255% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา
? เบี้ยประกันชีวิตของแบบประกันภัยนี้ไม่สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 51

กราฟ :

เมืองไทย สมาร์ท รีไทร์เมน พลัส

สนใจขอรายละเอียด เพิ่มเติม สามารถติดต่อ คุณณัฐญา (ผู้จัดการสำนักงานใหญ่ เมืองไทยประกันชีวิต) ได้ที่

1) โทร 086-378-7974, 085-244-8387 หรือ

2) กรอกรายละเอียดแบบ ฟอร์มด้านล่างนี้ โดยใน ช่อง ?ข้อความ? กรุณา ระบุ ?จำนวนเงิน ทุึนประกัน? ที่ คุณต้องการ? แล้วทางทีมงานของเราจะติดต่อกลับไปภายใน 24 ชม ค่ะ

ชื่อ-นามสกุล:
ชื่อเล่น:
จังหวัด:
โทรศัพท์:
อีเมล์:
ข้อความ:
?