โครงการเมืองไทย เพิ่มทรัพย์ 12/6

เมืองไทยเพิ่มทรัพย์ 12/6(สามารถนำเบี้ยประกันไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้)

จ่ายเบี้ยสั้น คุ้มครอง พร้อมรับเงินปันผล

จุดเด่นของแบบประกันภัย
1. แบบประกันชีวิตที่เน้นทั้งการออมทรัพย์และความคุ้มครองชีวิต ควบคู่กันไป
2. เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินระยะสั้น และได้รับความคุ้มครองระยะปานกลาง
3. รักษาสภาพคล่องทางการเงินระหว่างการออม ด้วยเงินจ่ายคืนระหว่างสัญญา

เมืองไทย เพิ่มทรัพย์ 12/6

เงื่อนไขของแบบประกันภัย
– ระยะเวลาเอาประกันภัย 12 ปี
– ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 6 ปี
– อายุที่รับประกันภัย 1 – 70 ปี
– จำนวนเงินเอาประกันภัย ขั้นต่ำ 150,000 บาท
– สามารถเลือกชำระเบี้ยประกันภัยแบบ รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน
– สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ได้

ติดต่อ ณัฏฐ์ ศุภณัฐกุลนันท์
ผู้จัดการสาขาฝ่ายขาย สำนักงานใหญ่
(คุณวุฒิ MDRT2016 -2017)
ผู้แนะนำการลงทุน IP licence
โทร 0989699742
line : nattoagain
line : @muangthaisaving

ชื่อ-นามสกุล:

ชื่อเล่น:
จังหวัด:
โทรศัพท์:
อีเมล์:
ข้อความ: