เมืองไทย 8560 และ 9960 (บำนาญแบบลดหย่อนภาษีได้)

ตัวอย่างแบบประกันแบบบำนาญลดหย่อนภาษี 85/60 คุณผู้ชาย อายุ 35 ปี

เบี้ยประกันเงินฝากลดหย่อนภาษี 200,000 บาท ต่อ ปี

ทุนประกันคุ้มครองชีวิต? 3,508,157 บาท

กรณีที่ 1 : เลือกรับบำเหน็จ

หักลบเบี้ยประกันที่จ่าย 6,135,766 – 5,000,000 = 1,135,766 บาท (รับบำเหน็จ)

ฐานภาษี 30% รับเงินคืนภาษีจากสรรพากร 60,000×25 = 1,500,000 บาท

บำเหน็จ + เงินคืนภาษี 1,135,766 + 1,500,000 = 2,635,766 บาท

กรณีที่ 2 : เลือกรับบำนาญ

หักเบี้ยประกันที่จ่าย 10,945,272 – 5,0000,000 = 5,945,272 บาท(รับบำนาญ)

บำนาญ+เงินคืนภาษี 5,945,272 + 1,500,000 = 7,445,272 บาท

ติดต่อ ณัฏฐ์ ศุภณัฐกุลนันท์ ,FChFP,ChLP
ผู้จัดการสาขาฝ่ายขาย สำนักงานใหญ่
(คุณวุฒิ MDRT2016 -2022)
ผู้แนะนำการลงทุน IP licence
โทร 098 9699742
line : nattoagain

ชื่อ-นามสกุล:
ชื่อเล่น:
จังหวัด:
โทรศัพท์:
อีเมล์:
ข้อความ: