เมืองไทย เอ็กตร้า เซฟวิ่ง 10/5

ไม่ต้องกังวลกับผลตอบแทน แม้อัตราดอกเบี้ยในตลาดจะลดลง

โทร 09-896-99742line : nattoagain

จุดเด่น
  • ไม่ต้องกังวลกับผลตอบแทน แม้อัตราดอกเบี้ยในตลาดจะลดลง
  • ได้รับความคุ้มครองชีวิต เป็นมรดกให้คนที่คุณรัก
  • เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีได้

หลักเกณฑ์การรับประกันภัย เมืองไทย เอ็กตร้า เซฟวิ่ง 10/5

1. อายุที่รับประกันภัย : 30 วัน? 75 ปี

2. จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ : 30,000 บาท

3. ระยะเวลาเอาประกันภัย : 10 ปี

4. ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย : 5 ปี

5. การชำระเบี้ยประกันภัย : รายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน และรายเดือน

6. อัตราเบี้ยประกันภัย : คงที่ตลอดสัญญา

7. การตรวจสุขภาพ :เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

8. การซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้าย :ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมอื่นๆแนบท้ายกรมธรรม์ได้

9. การชำระเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิต :อนุญาตให้ชำระเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิต

ติดต่อ ณัฏฐ์ ศุภณัฐกุลนันท์ , FChFP ,ChLP
ผู้จัดการภาค สำนักงานใหญ่
(คุณวุฒิ MDRT2016 -2022)
ผู้แนะนำการลงทุน IP licence
โทร 098 9699742
line : nattoagain

ชื่อ-นามสกุล:

ชื่อเล่น:
จังหวัด:
โทรศัพท์:
อีเมล์:
ข้อความ: