เมืองไทย Life Time Protection

โครงการเมืองไทย Life Time Protection

โครงการที่ทำให้คุณยิ้มได้ ด้วยอัตราเบี้ยประกันคงที่ คุ้มครองยาวนาน 99ปี

สร้างความมั่นใจให้…คุณ ด้วยเบี้ยประกันภัยคงที่ตลอด 20 ปี แต่ให้ความคุ้มครองชีวิตและ โรคร้ายแรงยาวนานถึงครบอายุ 99 ปี
ปกป้อง….คุณ ด้วยความคุ้มครองครอบคลุม 15 โรคร้ายแรง
ห่วงใย…..คุณ ด้วยผลประโยชน์รวมสูงสุด 200%** กรณีตรวจพบว่าเป็นโรคร้ายแรงเพื่อเป็นเงินก้อนในการรักษา
ดูแลครอบครัวของคุณ …….ด้วยความคุ้มครองชีวิต 100%*** ตลอดระยะเวลาของสัญญา
คุ้มครองคุณ………ด้วยเงินครบกำหนดสัญญา 100%*** เพื่อสร้างหลักประกันให้คุณ
ถูกใจ…..คุณ โดยเบี้ยประกันภัยของความคุ้มครองชีวิต สามารถ นำไปลดหย่อนภาษีได้

ตารางผลประโยชน์แบบประกันภัยเมืองไทย ไลฟ์ไทม์ โพรเทคชั่น
ในขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับและกรมธรรม์มิได้เปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จหรือกรมธรรม์ขยายเวลา
1. กรณีผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่ และได้รับการวินิจฉัยโรคจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นครั้งแรกว่าเป็นโรคร้ายแรง ใดโรคร้ายแรงหนึ่งตามที่ระบุไว้ในตารางโรคร้ายแรง (ก) บริษัทจะจ่ายจำนวนเงินให้แก่ผู้เอาประกันภัยตามตารางหรือมูลค่าเวนคืนในขณะ นั้นตามแต่จำนวนใดจะมากกว่า เพียงรายการเดียวเท่านั้น และให้ถือว่าสัญญาประกันภัยนี้สิ้นสุดผลบังคับ
ตารางโรคร้ายแรง (ก)

2. กรณีผู้เอาประกันภัยยังคงมีชีวิตอยู่ และได้รับการวินิจฉัยโรคจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นครั้งแรกว่าเป็นโรคร้ายแรง ใดโรคร้ายแรง?หนี่งตามที่ระบุไว้ในตารางโรคร้ายแรง (ข) บริษัทจะจ่ายจำนวนเงินให้แก่ผู้เอาประกันภัยตามตารางในแต่ละรายการเพียง ครั้งเดียวตลอดอายุของผู้เอาประกันภัย และสัญญาประกันภัยยังคงมีผลบังคับอยู่
ตารางโรคร้ายแรง (ข)

สนใจทำประกันสุขภาพ หรือ ขอรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อ คุณณัฐญา (ผู้จัดการสำนักงานใหญ่ เมืองไทยประกันชีวิต) ได้ที่

1) โทร 086-378-7974 / Line : nattoagain

2) กรอกรายละเอียดแบบ ฟอร์มด้านล่างนี้ กรุณา ระบุ ?ชื่ีอ อายุ และ เบอร์ติดต่อกลับ? แล้วทางทีมงานของเราจะติดต่อกลับไปภายใน 24 ชม ค่ะ

ชื่อ-นามสกุล:
ชื่อเล่น:
จังหวัด:
โทรศัพท์:
อีเมล์:
ข้อความ: