เมืองไทย ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล Easy P.A.

การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล Easy P.A.

การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล Easy P.A.

ให้ชีวิตคุณเป็นเรื่องง่าย ๆ ด้วย Easy P.A. Credit

เงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัย

  • เฉพาะกลุ่มชั้นอาชีพ1 และชั้นอาชีพ 2
  • คุ้มครองอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก
  • ระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 1 ปี
  • เกณฑ์อายุที่รับประกันภัยได้ : อายุ 1 เดือน – 75 ปีบริบูรณ์
  • สำหรับผู้ทำประกันภัยทุกท่านจะได้รับบัตร Easy P.A. Credit

แผนความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง แผน 1 แผน 2 แผน 3
100,000 200,000 300,000
เสียชีวิต, ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 100,000 200,000 300,000
สูญเสียอวัยวะ และอื่น ๆ* สูงสุดไม่เกิน
ฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกายสูงสุดไม่เกิน 100,000 200,000 300,000
เสียชีวิต, ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
สูญเสียอวัยวะ และอื่น ๆ* 50,000 100,000 150,000
จากอุบัติเหตุขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์สูงสุดไม่เกิน
เงินค่ารักษาพยาบาล สูงสุดไม่เกิน 10,000 20,000 30,000
อายุรับประกันภัย อัตราเบี้ยประกันภัย ต่อคน ต่อปี
แผน 1 แผน 2 แผน 3
อายุ 1 เดือน – 15 ปี 700 999 1,399
อายุ 16 ปี – 60 ปี 700 999 1,399
อายุ 61 ปี – 65 ปี 800 1,299 1,699
อายุ 66 ปี – 70 ปี 900 1,499 2,199
อายุ 71 ปี – 75 ปี 1,500 1,999 2,799

* ผลประโยชน์การสูญเสียอวัยวะและอื่น ๆ ซึ่งได้แก่ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง เป็นไปตามอัตราส่วนที่ระบุในกรมธรรม์

หมายเหตุ

กลุ่มอาชีพที่ไม่รับประกันภัย คือ อาชีพ งานสนาม เช่น ช่างก่อสร้าง ช่างไม้ กรรมกร รับจ้างทั่วไป ผู้ปฏิบัติงานบนที่สูง ผู้ควบคุมเครื่องจักร นักมวย นักแข่งรถ รถจักรยานยนต์รับจ้าง ฯลฯ

ความคุ้มครอง

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด ยินดีมอบความคุ้มครองให้คุณเลือกได้ตามความต้องการจากแผนความคุ้มครอง 3 แผน ที่ให้ความคุ้มครองในกรณีที่ผู้เอาประกันประสบอุบัติเหตุ ดังนี้

  • คุ้มครองการเสียชีวิต, ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงภายใน 180 วัน นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ , สูญเสียอวัยวะและอื่น ๆ ซึ่งได้แก่ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง
  • คุ้มครองภัยฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย ตามความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท
  • คุ้มครองการเสียชีวิต, ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงภายใน 180 วัน นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ , สูญเสียอวัยวะและอื่น ๆ ซึ่งได้แก่ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง จากอุบัติเหตุขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 150,000 บาท
  • ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง (สูงสุดไม่เกิน 10 % ของความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต)

สิทธิพิเศษ สำหรับผู้ถือบัตร Easy P.A. Credit

สิทธิพิเศษ ท่านจะได้รับบัตร Easy P.A. Credit เพื่อ ใช้แสดงตนในการเข้ารับการรักษาพยาบาลในกรณีประสบอุบัติเหตุต่อโรงพยาบาลที่ อยู่ในโครงการ โดยไม่ต้องสำรองค่าใช้จ่ายล่วงหน้า ตามจำนวนวงเงินค่ารักษาพยาบาลที่ท่านเลือก

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่สะดวกเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่อยู่ในโครงการ ผู้ เอาประกันภัยสามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอื่นๆ ได้โดยสำรองค่าใช้จ่ายและนำใบรับรองแพทย์ พร้อมใบเสร็จตัวจริงมาเบิกได้ที่บริษัทฯ

*หมายเหตุ ต้องนำบัตรประชาชน หรือบัตรที่ออกให้โดยราชการ (บัตรที่มีรูปติด) ใช้ร่วมกับบัตร Easy P.A. Credit ทุกครั้ง

สนใจ หรือ ขอรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อ คุณณัฏฐ์(ผู้จัดการสาขาฝ่ายขาย สำนักงานใหญ่ เมืองไทยประกันชีวิต) ได้ที่

1) โทร 0989699742??หรือ? line : nattoagain?

หรือ line : @muangthaisaving

2) กรอกรายละเอียดแบบ ฟอร์มด้านล่างนี้ กรุณา ระบุ ชื่อ เพศ อายุ และ เบอร์ติดต่อกลับ?แล้วทางทีมงานของเราจะติดต่อกลับไปภายใน 24 ชม ค่ะ

ชื่อ-นามสกุล:
ชื่อเล่น:
จังหวัด:
โทรศัพท์:
อีเมล์:
ข้อความ: