ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล P.A. Hospital Care

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล P.A. Hospital Care

สุขใจ.. ไร้กังวล.. กับแผนชดเชยรายได้ ระหว่างเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล

เงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัย

แผนความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4
200,000 300,000 500,000 1,000,000
เสียชีวิต, ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 200,000 300,000 500,000 1,000,000
สูญเสียอวัยวะ และอื่น ๆ* สูงสุดไม่เกิน
ฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกายสูงสุดไม่เกิน 200,000 300,000 500,000 1,000,000
เสียชีวิต, ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
สูญเสียอวัยวะ และอื่น ๆ* 100,000 150,000 250,000 500,000
จากอุบัติเหตุขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ สูงสุดไม่เกิน
เงินค่ารักษาพยาบาล สูงสุดไม่เกิน 20,000 30,000 50,000 100,000
เงินชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล 600 1,000 2,000 3,000
ฐานะผู้ป่วยในเนื่องจากอุบัติเหตุ วันละ
บริการความช่วยเหลือฉุกเฉิน ? ?
อัตราเบี้ยประกันภัย ต่อคน ต่อปี
แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4
อายุรับประกันภัย 6 – 60 ปี 6 – 60 ปี 16 – 60 ปี 20 – 60 ปี
เบี้ยประกันภัยสำหรับอาชีพ ชั้น 1 1,500 2,000 3,000 5,100
เบี้ยประกันภัยสำหรับอาชีพ ชั้น 2 1,950 2,600 3,900 6,600

*? ผลประโยชน์การสูญเสียอวัยวะ และอื่น ๆ ซึ่งได้แก่ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง เป็นไปตามอัตราส่วนที่ระบุในกรมธรรม์

ความคุ้มครอง

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด ยินดีมอบความคุ้มครองให้คุณเลือกได้ตามความต้องการจากแผนความคุ้มครอง 4 แผน ที่ให้ความคุ้มครองในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุ ดังนี้

 1. คุ้มครองการเสียชีวิต, ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง, สูญเสียอวัยวะและอื่น ๆ ซึ่งได้แก่ สายตา การรับฟังเสียง? การพูดออกเสียง
 2. ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง (สูงสุดไม่เกิน 10% ของความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต)
 3. คุ้มครองภัยฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย ตามความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต
 4. คุ้มครองการเสียชีวิต, ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง, สูญเสียอวัยวะและอื่น ๆ ซึ่งได้แก่ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง จากอุบัติเหตุขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท
 5. เงินชดเชยรายได้ระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาล ฐานะผู้ป่วยในเนื่องจากอุบัติเหตุ ตามจำนวนวันที่รักษาในโรงพยาบาลจริง รวมกันสูงสุดไม่เกิน 365 วันต่อการบาดเจ็บแต่ละครั้ง และในกรณีต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู) เงิน ชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ให้เป็น 2 เท่าของผลประโยชน์การชดเชยรายได้ ทั้งนี้ไม่เกิน 7 วัน โดยผลประโยชน์ทั้ง 2 กรณี รวมกันสูงสุดไม่เกิน 365 วัน
 6. บริการให้ความช่วยเหลือฉุกเฉิน (เฉพาะความคุ้มครองแผน 3 และ แผน 4)
  1. บริการให้ความช่วยเหลือแพทย์ภายในประเทศ และต่างประเทศ เช่น บริการฉุกเฉินในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย, บริการให้คำแนะนำทางการแพทย์ทางโทรศัพท์, บริการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานพยาบาล การนัดหมายกับแพทย์ เป็นต้น
  2. บริการให้ความช่วยเหลือด้านการเดินทางในต่างประเทศ ทั้งก่อนเดินทางและระหว่างเดินทาง เช่น บริการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำวีซ่าทั่วโลกและวัคซีนที่จำเป็น, บริการช่วยเหลือในกรณีกระเป๋าเดินทาง หรือหนังสือเดินทางสูญหาย และบริการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานทูต อัตราแลกเปลี่ยน สภาพอากาศทั่วโลก เป็นต้น

  สนใจทำประกัน หรือ ขอรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อ คุณณัฐญ (ผู้จัดการสำนักงานใหญ่ เมืองไทยประกันชีวิต) ได้ที่

  1) โทร 086-378-7974, 085-244-8387 หรือ

  2) กรอกรายละเอียดแบบ ฟอร์มด้านล่างนี้ กรุณา ระบุ ?ชื่ีอ เพศ อายุ และ เบอร์โทร ติดต่อกลับ? แล้วทางทีมงานของเราจะติดต่อกลับไปภายใน 24 ชม ค่ะ

  ชื่อ-นามสกุล:
  ชื่อเล่น:
  จังหวัด:
  โทรศัพท์:
  อีเมล์:
  ข้อความ:

Leave a Reply

Your email address will not be published.